Podešavanje telefona Gigaset A580

Telefon podešavamo koristeći Web interfejs sa lokalnog računara iz web browsera unošenjem njegove IP adrese. IP adresa telefona se proverava na sledeći način: Na telefonskom aparatu pritisnuti sledećim redosledom: Menu --> Settings --> Base --> Local Network --> System PIN 0000. Pogledati IP adresu telefona (po defaultu je podešeno: Dynamic IP address). Pojavljuje se sledeći prozor i treba uneti system pin 0000.


Zatim se pojavljuje novi prozor i treba odabrati Settings.
Otvoriti tab IP Configuration gde je potrebno da bude podešeno:
 IP address type: Obtained automatically (IP adresa se dobija automatski preko DHCP)
 Allow access from other networks: No (zabranjuje se pristup sa spoljnih mreža)
Pritisnuti Set kako bi se sačuvale promene.


Zatim odabrati tab Telephony i kliknuti Edit. Treba izvršiti sledeća podešavanja:
 Authentication name: Vaše korisničko ime
 Authentication password: Vaša lozinka
 Username: Vaše korisničko ime
 Display name: Vaše ime i prezime
Pritisnuti Set


Kliknuti na Show Advanced Settings uneti sledeća podešavannja:

 Domain: sip.sezampro.rs
 Proxy server: sip.sezampro.rs
 Registar server: sip.sezampro.rs
 Outbound proxy mode: Never
Pritusnuti Set.


U tabu Audio potrebno je podesiti:

 Volume for VoIP Calls: High
 Selected codecs: G.711 a law, selektovati svaki drugi (neželjeni) kodek sa liste i ukloniti ga klikom na Remove.
Pritisnuti Set.


Za sve informacije u vezi sa korišćenjem naših usluga ili eventualne probleme, možete nam se obratiti na email adresu korisnicka.zona@oriontelekom.rs

© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.