Najčešće pozivane destinacije

Cena minuta razgovora zavisi od mreže u kojoj se nalazi broj koji pozivate. Orion VoIP sistem omogućava razgovore sa oko 22.000 mreža u celom svetu.

ZEMLJA
CENA POZIVA
Nemačka, Austrija
od 5,55
Velika Britanija
od 5,55
Francuska, Španija, Italija
od 5,55
Holandija, Belgija
od 5,55
Poljska, Češka
od 5,55
SAD, Kanada
od 5,55
Rusija
od 5,55
Slovenija
od 5,55
Hrvatska, Makedonija
od 15,55
Republika Srpska, BiH
od 15,55
Mađarska, Bugarska, Rumunija
od 5,55
Grčka
od 5,55
Turska
od 15,55
Kina
od 5,55
Japan
od 5,55
Južnoafrička republika
od 5,55
Australija i Novi Zeland
od 5,55
Argentina, Brazil
od 5,55
Čile
od 15,55
Indija
od 5,55

Sve cene su date u dinarima sa uračunatim PDVom, za minut razgovora.

Cenovnik svih destinacija možete pogledati ovde.

NAPOMENA:

Pozivanje 0800 800 800 i 0800 800 900 ne uvećava račun za Vaš fiksni telefon.

U nekim zemljama (USA, Kanada, Rusija, Kina) korisnici mobilnih telefona plaćaju prijem poziva, pa su cene slične kao i cene za pozive fiksnih mreža.

Za sve informacije u vezi sa korišćenjem naših usluga ili eventualne probleme, možete nam se obratiti na email adresu korisnicka.zona@oriontelekom.rs

© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.