Najčešće postavljana pitanja

Šta je Orion VoIP?

Orion VoIP je usluga jeftinog međunarodnog telefoniranja. Orion VoIP se bazira na modernim Internet komuniakcijama, može koristiti na više načina i omogućava puni kvalitet razgovora uz niže troškove.

Šta je PIN?

PIN je tajni kod (lozinka) za pristup Orion VoIP usluzi običnim telefonom, može se naći na Orion VoIP karticama, vaučerima sa bankomata ili kao trajni PIN.

Da li je Internet neophodan za Orion VoIP uslugu?

Nije, jeftini međunarodni razgovori su mogući i bez Internet veze, pozivanjem Orion VoIP telefonskog broja sa fiksnog telefona.

Da li za telefoniranje Orion VoIPom moram biti Orion telekom korisnik?

Ne. Orion VoIP usluga je nezavisna od usluge Internet pristupa koju pruža Orion telekom.

Ukoliko koristite Orion VoIP putem telefonske karticom Internet veza vam nije potrebna. Ukoliko koristiti Orion VoIP preko Interneta treba da imate kvalitetnu širokopojasnu Internet vezu i možete koristiti VoIP, bez obzira ko vam je provajder i gde se nalazite.

Kako biram broj u inostrantstvu?

Ako koristite Orion VoIP sa fiksnog telefona morate prvo da se prijavite PIN kodom. Za Orion VoIP preko Interneta željeni broj se bira direktno.

Međunarodni broj pozivate birajući 00, zatim oznaku zemlje, potom oznaku mreže ili grada i na kraju broj telefona. Na primer, za broj u Berlinu, Nemačka, poziv bi ostvarili sa 00 49 30 ....... (49 je Nemačka, 30 oznaka za Berlin).

Da li preko Orion VoIPa mogu da pozivam mobilne i fiksne telefone u Srbiji?

Da, ali se ne proporučuje.

Cena poziva iz Orion VoIP mreže je trenutno viša nego cena poziva unutar mreža nacionalni operatora.

Tehnički, ovakvi pozivi se realizuju preko inostranstva, pa kvalitet zavisi od međunarodnih veza.

Da li je Orion VoIP moguće koristiti u romingu?

Tehnički da, ali se ne preporučuje.

Pozivanje Orion VoIP telefonskog broja mobilni operatori tarifiraju kao i pozivanje svakog drugog standardnog broja. Ukoliko pozivate Orion VoIP broj iz inostranstva mobilni operator će vas zadužiti za roming tarifu.

Kako da izbegnem kucanje PIN-a?

Orion VoIP sistem podržava skraćenu prijavu tako što može da zapamti broj telefona (fiksni ili mobilni) sa koga ste pozvali Orion VoIP i poveže ga sa vašim PIN-om. Pri sledećem pozivu ne morate unositi PIN!

Broj pamtite unosom koda "*6". Ovu vezu možete obrisatu unosom koda "*7", pa će ubuduće pozivi i sa ovog telefona zahtevati prijavu PIN kodom.

Šta su komandni kodovi?

Komandni kodovi su način da iskoritite napredne mogućnost Orion VoIP platforme. Kod unosite posle prijavljivanja, a pre biranja broja sagovornika.

"*0" - Ponovljeni poziv "*1" - Stanje kredita "*2" - Dopuna kredita "*6" - Zapamti moj broj za skraćenu prijavu "*7" - Obriši moj broj - ukini skraćenu prijavu

Kako da ponovim poziv ili obavim više razgovora?

Tokom jednog poziva Orion VoIP sistema možete da obavite više razgovora. Razgovor u toku prekidate sa "##" (tonskim biranjem), posle čega možete da birate broj sledećeg sagovornika.

Ako je broj koji pozivate zauzet možete ponoviti poziv komandnim kodom "*0".

Koje su prednosti Orion VoIPa u odnosu na Skype?

U odnosu na Skype i slična Internet rešenja Orion VoIP ima značajnih prednosti.

Upotreba je jednostavnija i prilagođena korisnicima u Srbiji, Orion VoIP telefonskom karticom ne zahteva Internet vezu, a Orion VoIP varijanta preko Interneta ne zahteva specijalni softver i može se koristiti sa profesionalnim IP telefonima.

Najznačajnija prednost je velika pouzdanost Orion VoIPa i kvalitet razgovora uporediv sa lokalnim razgovorom fiksnim telefonom. Većina VoIP Internet rešenja ne omogućavaju pozivanje običnih fiksnih ili mobilnih telefona, a čak i kada je to tehnićki moguće veoma je složena uplata za minute takvog razgovora.

Za sve informacije u vezi sa korišćenjem naših usluga ili eventualne probleme, možete nam se obratiti na email adresu korisnicka.zona@oriontelekom.rs

© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.