Lični podaci

Ime i prezime
Poštanski broj i grad
Ulica i broj
Država
Pozivni broj i telefon
Mobilni telefon
JMBG

Ulica i broj, broj telefona i datum rođenja služe isključivo za potrebe kontakta administracije sistema sa vama. Ti podaci neće biti objavljivani i davani na uvid trećim licima.

U potpunosti snosite odgovornost za ispravnost unetih podataka - namerno davanje pogrešnih podataka povlači ukidanje prava pistupa sistemu bez povraćaja novca.

Za sve informacije u vezi sa korišćenjem naših usluga ili eventualne probleme, možete nam se obratiti na email adresu korisnicka.zona@oriontelekom.rs

© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.