Napredne funkcije Orion VoIP kartice

Orion VoIP karticom se vrlo lako povezuje telefonski broj, sa običnog fiksnog telefona. Kada dobijete Orion VoIP govorni sistem, prijavite se PIN tajnim kodom sa „greb-greb" Orion VoIP kartice i možete da birate broj u inostranstvu.

Napredne funkcije telefonske kartice omogućavaju ubrzanu prijavu, povezivanje kredita i drugo. Sistem se bazira na komandama koje zadajete tonskim biranjem.

Tokom jednog poziva Orion VoIP sistema možete obaviti više razgovora. Tekući razgovor možete prekinuti tonskim kodom ##. Po prekidu razgovora možete zadati neki od komandnih kodova ili birati broj sledećeg sagovornika.

Komandni kodovi omogućavaju napredne funkcije Orion VoIP sistema. Kod se unosi posle prijave (verifikacije PIN broja) tonskim biranjem.

  • Kodom *0 ponovo birate prethodni broj u slučaju zauzetosti.
  • Kodom *1 možete proveriti stanje kredita na vašem PIN-u.
  • Kodom *2 možete dopuniti kredit unosom PIN broja sa nove kartice. Na taj način koristite kredit do kraja povezujući kredite na karticama i produžujete važnost svog PIN broja.
  • Skraćena prijava je olakšica koja namenjena redovnim korisnicima Orion VoIPa.
  • Unosom koda *6 sistem pamti broj telefona sa koga ste pozvali Orion VoIP broj i povezuje ga sa vašim PIN-om. Pri sledećim pozivima sa tog broja nema potrebe da unosite PIN, sistem će vas prepoznati i automatski prijaviti sa vašim PIN-om. Za pozive sa drugih telefona prijavljujete se preko PIN-a na uobičajeni način.
  • Unosom koda *7 brišete ovu vezu, pa će ubuduće pozivi i sa ovog telefona zahtevati prijavu PIN kodom.
Za sve informacije u vezi sa korišćenjem naših usluga ili eventualne probleme, možete nam se obratiti na email adresu korisnicka.zona@oriontelekom.rs

© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.